Ancestors from Norway - Census abbreviations
   Index    |    Norwegian genealogy resources    |    Folketelling & Manntall - Census records

Article: "Census abbreviations used in the on-line 1865-1900 census records"
 

Census abbreviations used in the
on-line 1865-1900 census records

(All abbreviations are written in lower case letters)
This is a translation of the list of abbreviations found at
http://draug.rhd.isv.uit.no/histform/appendix.htm


KJØNN = SEX:

m = mann = man
k = kvinne = woman
!! = ubestemmelig kjønn = unable to determine sex

BOSTATUS = RESIDENCE STATUS:

b = bosatt på stedet = resides permanently at this place
mt = midlertidig tilstede = temporarily residing at this place
f = (midlertidig) fraværende = temporarily absent from this place

STILLING I FAMILIEN = STATUS IN THE FAMILY:

hf = husfar = husband
hm = husmor = housewife
hp = (selv) hovedperson = head of household
hu = hustru = wife
s = sønn = son
d = datter = daughter
tj = tjenestetyende = servant
fl = losjerende, hørende til familien = lodger, related to the family
el = enslig losjerende = single lodger, not related to the family
b = besøkende = visitor

EKTESKAPELIG STILLING = MARITAL STATUS:

ug = ugift = single
g = gift = married
e = enke/enkemann = widow/widower
s = separert = separated
f = fraskilt = divorced

SYKDOMSTILSTAND = ILLNESSES:

b = blind = blind
d = døv/døvstum = deaf/deafmute
s = sinnssyk/sinnssvak = mentally ill
a = åndssvak = mentally retarded

NASJONALITET = NATIONALITY:

n = norsk = Norwegian
l = lappisk = Sami (Lapp)
lf = lappisk, fastboende = Sami (Lapp) permanently settled
ln = lappisk, nomadiserende = Sami (Lapp) nomadic
f = finsk (kvensk) = Finnish (Kvensk) - a Norwegian minority of Finnish origin
k = kvensk (finsk) = Kvensk (Finnish)  - a Norwegian minority of Finnish origin
b = blandet = mixed nationality

SPRÅK = LANGUAGE:

n = norsk = Norwegian
l = lappisk = Sami (Lapp)
f = finsk (kvensk) = Finnish (Kvensk) - a Norwegian minority of Finnish origin

UTSÆD = PLANTINGS IN THE FIELDS:

hv = hvete = wheat
ru = rug = rye
by = bygg = barley
bl = blandkorn = mixture of two grains, usually barley and oats
ha = havre = oats
er = erter = peas
vi = vikker = vetch (various climbing plants of the pea family, usually with blue or purple flowers, often used as fodder).
gr = grønnfôr (havre e a) = fodder (usually oats)
po = poteter = potatoes
ro = rotfrukter = root crops
gu = gulerøtter = carrots
tu = turnips = turnips
ka = kålrabi = rutabaga
fr = gressfrø = grass seeds

HAGE OG FRUKTTRÆR = GARDEN AND FRUIT TREES:

aah = areal av hage = garden area
kj = kjøkkenhage = vegetable garden
ft = frukttrær = fruit trees

KREATURHOLD = FARM ANIMALS:

he = hest = horse
fø = hest under 3 år = foal (horse under 3 years of age)
0-1he = hest under 1 år = horse under 1 year of age
1-3he = hest 1 til 3 år = horse 1 to 3 years old
3-5he = hest 3 til 5 år = horse 3 to 5 years old
5-16he = hest 5 til 16 år = horse 5 to 16 years old
16-he = hest over 16 år = horse more than 16 years old
hi = hingst = stallion
va = vallak = gelding
ho = hoppe = mare
ox = okse = ox
ty = tyr = bull
ku = ku = cow
ka = kalv, ungnaut = calf
0-1st = storfe under 1 år = cattle under 1 year old
1-2st = storfe 1 til 3 år = cattle 1 to 3 years old
2-st = storfe over 2 år = cattle over 2 years old
få = får, lam = sheep, lamb
0-1få = får under 1 år = sheep under 1 year old
1-få = får over 1 år = sheep over 1 year old
gj = geit, kid = goat, kid
0-1gj = geit under 1 år = goat under 1 year old
1-gj = geit over 1 år = gopat over 1 year old
sv = svin, gris = pig
0-1sv = svin under 1 år = pig under 1 year old
1-sv = svin over 1 år = pig over 1 year old
re = reinsdyr = reindeer
0-1re = rein under 1 år = reindeer under 1 year old
1-re = rein over 1 år = reindeer over 1 year old
hø = høns = chicken
æn = ender = ducks
gjæ = gjess = geese
kl = kalkun = turkey
bi = bier = bees

KJØRETØY OG MASKINER = WAGONS AND MACHINES:

1arbv = arbeidsvogner (4-hjulede og 1-spendte) = work wagons (4 wheels and 1 hitch)
2arbv = arbeidsvogner (4-hjulede og 2-spendte) = work wagon (4 wheels and 2 hitches)
arbv = arbeidsvogner (4-hjulede) = work wagon (4 wheels)
arbk = arbeidskjerrer (2-hjulede) = work wagon (2 wheels)
sm = slå- og meiemaskiner = mowing machine/reaper meachine
sam = såmaskiner = sowing machine