Ancestors from Norway - Vestfold bygdebooks  

Back to Vestfold genealogy resources

Vestfold bygdebooks

  Andebu   Hvarnes - see Hedrum   Sandar - see Sandefjord   Svarstad - see Lardal
  Borre   Høyjord - see Andebu   Sande   Svelvik
  Botne   Kodal - see Andebu   Sandefjord   Tjølling
  Brunlanes   Kvelde - see Hedrum   Sem - see Tønsberg   Tjømø
  Hedrum   Lardal   Slagen - see Tønsberg   Tønsberg
  Hem - see Lardal   Larvik   Stokke   Våle
  Hof   Nøtterøy   Strømm - see Svelvik
  Holmestrand   Ramnes   Styrvold - see Lardal

 

Andebu

Andebu: en Vestfold-bygds historie i 1600-aarene : med en række almén-skildringer af Vestfolds
økonomiske forhold og folkekultur i dette tidsrum, dets stormands-etter og jorddrotter
By Lorens Berg
Published in Kristiania : Mallingske bogtrykkeri, 1905. 345 pages

Andebu bygdebok
By Arne Gallis
Published by Andebu kommune (1975-1982)
Volume 1. Kulturbind (1975) (Cultural history) ISBN 82-7165-002-5
Volume 2. Gårds- og slektshistorie Andebu hovedsogn (1982) (Farm history & genealogy) ISBN 82-7165-025-4
Volume 3. Gårds- og slektshistorie Høyjord og Kodal (1979) (Farm history & genealogy) ISBN 82-7165-012-2
 

Borre

Borre bygdebok
By Eyvind Lillevold and Charlotte Blindheim et al.
Published by Borre kommune (1954)
1 volume (Cultural history, farm history & genealogy)
 

Botne

Botne bygdebok
By Botne historielag (1953-1967)
Volume 1: Gårds- og slektshistorie
(Farm history & genealogy)
by Sigurd H. Unneberg (1953) (Printed in Drammen at Harald Lyche & Co.)
Volume 2: Bygdehistorien for Botne, Våle, Ramnes og Hof inntil ca. 1540
by Egil Kristoffer Sanner and K. Lie Mathisen et al. (1960)
Printed in Moss at Sæbbøs Trykkeri og Bokbinderi. (Cultural history)
Volume 3: Bygdehistorie for Botne fra ca. 1540 fram til våre dager
By Egil Kristoffer Sanner (1967)
Printed in Holmestrand at Holmestrand Handelstrykkeri (Cultural history)

Brunlanes

Brunlanes: en bygdebok : historisk skildring av bygdens utvikling fra gammel tid
ned til kjendte nutidsforhold med kart over Brunlanes, flere kartskisser og mange billeder
By Lorens Berg
Published in Kristiania: Cappelen Forlag, 1911. 1 volume
 

Brunlanes: en bygdebok
By Gunnar Christie Wasberg
Published in Larvik by Brunlanes kommune, Brunlanes sparebank (1970-1992)
(Volume 3,part 1 and 2 was written by Astri Jahnsen and published by Larvik kommune)
Volume 1: Bygdehistorie. 1970 (Cultural history)
Volume 2: Inntil 1830-50 (New edition publsihed in 1979) (Cultural history) ISBN 82-990592-1-6
Volume 3: Gårds- og slektshistorie fra ca. 1780 (Farm history & Genealogy)
By Astri Jahnsen (1992) (In two parts) ISBN 82-990592-2-4
 

Hedrum

Hedrum: en bygdebok : historisk skildring av bygdens utvikling fra gammel tid ned til kjendte nutidsforhold
By Lorens Berg; illustrations by Hans Holmen
Published in Kristiania by Cappelen, 1913

Hedrum bygdebok
By Jan W. Krohn-Holm
Published by Hedrum kommune (1978)
Volume 1: Kulturhistorie (1982) (Cultural history), ISBN 82-990513-2-0
Volume 2: Gårder og slekter i Hedrum sogn (1978) (Farm history & Genealogy) ISBN 82-990513-0-4
Volume 3: Gårder og slekter i Kvelde og Hvarnes sogn (1979) Farm history and genealogy) ISBN 82-990513-1-2

Hof

Hof bygdebok
Published by Hof, Våle, Ramnes og Botne kommuner (1960 - 1964)
Volume 1: Gårds- og slektshistorie (Farm history & genealogy)
By Sigurd H. Unneberg; published by Hof kommune (1964) - 2 parts
Volume 2: Bygdehistorien for Hof, Våle, Ramnes og Botne inntil ca. 1540 (Cultural history)
By Egil Kristoffer Sanner (1960)

Holmestrand

Note: Holmestrand is a city, and there is therefore no bygdebok available for it. See Botne
 

Lardal

Lardal bygdebok
By Gunnar Christie Wasberg et al.
Pyblished by Lardal kommune (1973-1978) ISBN 82-990070-4-6
Volume 1: Slekter som fulgte slekters gang (Genealogy)
By Gunnar Christie Wasberg (1978) ISBN 82-990070-3-8
Volume 2: Gårdshistorie for Svarstad kirkesogn (Farm history)
By H. K. Schutter (1973)
Volume 3: Gårdshistorie for Styrvold og Hem kirkesogn (Farm history)
By H. K. Schutter, Else Marie L'Abée-Lund, and Lisen Smedsrud (1976)

Larvik

Note: Larvik is a city, and there is therefore no bygdebok available for it. See Brunlanes,
Hedrum, and Tjølling
 

Nøtterøy

Nøtterø en bygdebok : historisk skildring av bygdens utvikling fra gammel tid ned til kjendte
nutidsforhold med sær-avsnit av Jakob Schetelig et al
By Jakob Schetelig et al
Published by Nøtterø kommune (1922)
Note: This bygdebok is available on the Internet at http://www.vestfold-slekt.net/notteroy/bygdebok/

Nøtterøy: gards- og slektshistorie
By Sigurd H. Unneberg
Published by Nøtterøy kommune (1971) 2 volumes. (Farm history & genealogy)

Ramnes

Ramnes Bygdebok
Edited by Egil Kristoffer Sanner
Published by Ramnes kommune (1960) Volume 1: Bygdehistorien for Ramnes, Botne, Hof og Våle inntil ca. 1540
Edited by Egil Kristoffer Sanner (1960) (Cultural history)
Volume 2: Gårds- og slektshistorie (Farm history & genealogy)
By Sigurd H. Unneberg and Christoffer Holt (1970)
(In 2 parts)
Volume 3: Bygdehistorie for Ramnes fra ca. 1540 til ca. 1990
By John Rønningen (1994)
 

Sande

Sandeboka: bygdebok for Sande i Vestfold
Edited by G.O. Kløvstad and Andreas Mørch
Printed in Drammen (1939), and reprinted by Harald Lyche & Co. (1970)
Reprinted version has corrections added at the end of the book
(Cultural history, farm history & genealogy in one volume)
 

Sandefjord

Sandeherred : en bygdebok : historisk skildring av bygdens utvikling fra gammel tid ned til kjendte nutidsforhold
By Lorens Berg and A.W. Brøgger et al
Printed in Kristiania (Oslo) (1918)
Reprinted by Sandar historielag (1988)
(Cultural history)
 

Sandar bygdebok
Edited by Gunnar Christie Wasberg
Published by Sandar (Sandefjord) kommune (1968) Volume 1: Bygdehistorie (1968) (Cultural history) (No other volumes were published)

Sandar : grend og gård 1850-1970, med tidsbilder fra næringsliv og kulturhistorie
By Vilhelm Møller
Published in Sandefjord by Sandefjord kommune (1977-1985)
3 volumes
 

Stokke

Stokke: en bygdebok: historisk skildring av bygdens utvikling fra gammel tid ned til kjendte nutidsforhold
By Lorens Berg, N. Hals and Øivind Berg
Published by Stokke kommune (1928)
Note: This bygdebok is available on the Internet at http://www.vestfold-slekt.net/stokke/bygdebok/

Stokke bygdebok
By Nils Steen Christensen and Olav Hagelund
Published in Stokke by Stokke kommune (1981)
3 volumes
 

Svelvik

Strømms historie
By Sigfred L. Eier
Published by Strømm kommune (1951)
Volume 1: Bygdehistorie (1951) (Cultural history)
Volume 2: Gårdshistorie (1951) (Farm history & genealogy)
 

Tjølling

Tjølling: en bygdebok: historisk skildring av bygdens utvikling fra gammel tid ned til kjendte nutidsforhold
By Lorens Berg
Publishes in Kristiania (Oslo) by Cappelen (1915)
 

Tjølling bygdebok
By Jan W. Krohn-Holm
Published in Tjølling by Tjølling kommune (1970-1974)
Volume 1: Kulturhistorien (1974) Cultural history)
Volume 2: Gårder og slekter (1970) (Farm history & genealogy)
Volume 3: Gårder og slekter (1972) (Farm history & genealogy)
(Note: Volume 3 also contains corrections and additons to volumes 1 & 2)
 

Tjømø

Tjømø: en bygdebok: historisk skildring av bygdens utvikling fra gammel tid ned til
kjendte nutidsforhold, med bygdekart, jordplanche og 430 billeder
By A. W. Brøgger
Published in Kristiania by Hauff (1920). Republished in 1980 by Tjømø kommune
(Cultural history, farm history & genealogy)
 

Slektsbok over 8 Tjømø-slekter: (Engø - Hønsø - Burø - Holtan - Holtekjær - Mo - Sundane - Treidane)
By Thorbjørn L. Engø
Published in Oslo (1958)
 

Tønsberg

Note: Tønsberg is a city, and there is therefore no bygdebok available for it.
 

Sem og Slagen : en bygdebok
Published by Sem og Slagens bygdebokkomité (1945)
Volume 1: Gårdshistorie
Edited by Oscar Albert Johnsen et al. (1945-1948)
In 2 parts
Volume 2: Kulturhistorie (Cultural history)
Edited by H. Blom Svendsen (1959)
Note: this bygdebok is in the process of being placed on the Internet by
Høgskolen i Vestfold (Vestfold college) at:
http://www-bib.hive.no/tekster/sem_slagen/index.html
 

Våle

Våle bygdebok
Published by Våle kommune (1960 - 1985)
Volume 1: Gårds- og slektshistorie (Farm history & genealogy)
By Sigurd H. Unneberg (1961-1963) (in 2 parts)
Volume 2: Bygdehistorien for Våle, Ramnes, Botne og Hof inntil ca. 1540
Edited by Egil Kristoffer Sanner et al
Published by Våle, Ramnes, Botne and Hof kommuner (1960)
Volume 3: Bygdehistorie for Våle fra ca 1540 til ca 1980
By John Rønningen (1985?)
 
 
 
 
 


Please notify me of any links that are not working
properly as well as any suggestions for additional links.

Unfortunately my schedule does not permit me to answer
individual requests for assistance with genealogy research

 John Follesdal
Copyright 2002
This page was created 23 September 2002
Last updated on 11 October 2002