Ancestors from Norway - Oppland bygdebooks  
Back to Oppland genealogy resources
 

Oppland bygdebooks

  Bagn - see Sør-Aurdal   Høre - see Vang   Strømmen - see Sør-Aurdal
  Biri - see Gjøvik   Kyrkjebjørgo - see Sør-Aurdal   Sør-Aurdal
  Bruflat - see Etnedal   Land   Sør-Fron - see Nord-Fron
  Dovre   Leirskogen - see Sør-Aurdal   Tollevsrud - see Sør-Aurdal
  Dølve - see Sør-Aurdal   Lesja   Toten
  Etnedal - see also Sør-Aurdal   Lidar - see Øystre Slidre   Valdres
  Fåberg - see Lillehammer   Lillehammer   Vang
  Garthus  - see Sør-Aurdal   Lom   Vardal - see Gjøvik
  Gausdal   Nord-Fron   Vassfaret - see Sør-Aurdal
  Gjøvik   Reinli - see Sør-Aurdal   Vestre Bagn - see Sør-Aurdal
  Gran   Ringebu   Vestre Slidre
  Hadeland   Rogne - see Øystre Slidre   Volbu - see Øystre Slidre
  Hedalen - see Sør-Aurdal   Sel   Vågå
  Hegge - see Øystre Slidre   Sjåk   Øyer
  Hølera - see Sør-Aurdal   Snertingdal - see Gjøvik   Øystre Bagn - see Sør-Aurdal
  Øystre Slidre

 
 

Bagn - see Sør-Aurdal

 

Biri - see Gjøvik

 

Bruflat - see Etnedal

 

Dovre

The bygdebook for Dovre is being written by Arnfinn Engen.  It will consist of several
volumes, with volumes 1 - 3 covering farm histories and genealogy, volume 4 will cover
World War II, and volumes 5 - 7 will cover a general history of Dovre.  Volume 1 is
expected to be published in 2003.

Dølve - see Sør-Aurdal

 

Etnedal - see also Sør-Aurdal

Gard og Bygd i Etnedal
By Harald Hvattum
Published by Etnedal kommune and Valdres Bygdeboks Forlag, 1989-1990
Volume A.  Bygdehistorie: bustader og slekter i Nord-Etnedal
Published 1989
(Farm histories and genealogy)
Volume B.  Bustader og Slekter i Nørre Delen av Bruflat Sokn
Published 1990
(Farm histories and genealogy)
Volume C.  Bustader og Slekter i Sørre Delen av Bruflat Sokn, Etnadalssongar,
Etnedalsbibliografi. Register for Band A-C
Published 1990
(Farm histories and genealogy, plus bibliography and index for Volumes A-C)

Fåberg - see Lillehammer

 

Garthus  - see Sør-Aurdal

 

Gausdal

Optegnelser om slegter og gaarder i Gausdal 1820 - 1824
By Hans Kraabøl
Published by G. F. Gunnersen, 1922
(Farm histories and genealogy, 1820 - 1824)

Gausdal Bygdehistorie
By Ole Fredrik Bergersen
Published by Gausdal kommune, 1987-1992
(Note: This 5 volume set is only general history, with no farm histories and genealogy)
Volume I.  Fra istid til vikingtid: Forhistorie
Volume II.  Mellomalderen 1000-1530
Volume III.  Folkevekst og Levekar 1530-1830
Volume IV.  Endring og Oppbrot 1830-1914
Volume V.  Mot var egen tid 1914-1980
Volume VI.  Dokkfloy fra Istid til Kraftmagasin

Gjøvik

Gjøvik is a city, and therefore no bygdebook has been written for it.  However, the
communities of Vardal, Biri, and Snertingdal have merged with the city of Gjøvik, and
for these communities bygdebooks have been written.

Biri - Snertingdal bygdebok
By T. Lauvdal, editor
Published 1951 - 1953
3 volumes
(Volume 1 - 2 are general history, volume 3 is farm histories and genealogy)

Vardal bygdebok
By T. Lauvdal
Published by Vardal kommune, 1930 - 1941
4 volumes
(Volumes 1 - 2 contain farm histories and genealogy, volumes 3 - 4 are general history)

Gran

No bygdebook has been written for Gran

Hadeland

Hadeland is a region in Oppland, consisting of three rural communities at the southern
end of Randsfjorden: Jevnaker, Lunner and Gran.  A bygdebook has been written for
Hadeland but it contains general history only, with no farm histories or genealogy
information.

Hadeland
Published by Hadelands bygdebokkomite, 1932 - 1953
4 volumes
 
 

Hedalen - see Sør-Aurdal

 

Hegge - see Øystre Slidre

 

Hølera - see Sør-Aurdal

 

Høre - see Vang

 

Kyrkjebjørgo - see Sør-Aurdal

 

Land

Boka om Land
Published by Lands museum, 1948 - 1973
6 volumes:
Volume 1 - 2
By Oluf Kolsrud and Reidar Th. Christiansen
(General history)
Volume 3. Gårdshistorie for Søndre Land
By C. S. Schilbred
(Farm histories and genealogy for Søndre Land)
Volume 4. Utvandringen til Amerika fra Nordre og Søndre Land 1839 - 1915
By Arvid Sandaker
(Emigration to America, with genealogy information)
Volume 5. Gårds- og slektshistorie for Fluberg
By C. S. Schilbred
(Farm histories and genealogy for Fluberg)
Volume 6. Skogbrukshistorie for Land
By Ole Helmer Engelien Bjørlien
(General history)

Leirskogen - see Sør-Aurdal

 

Lesja

Bygdebok for Lesja
By Arnfinn Kjelland
Published by Lesja Kommune, 1987
3 volumes (all contain farm histories and genealogy)
Volume I.  Gårds og Slektshistorie for Lesjaskogen
Volume II.  Gårds og Slektshistorie for nørdre del av Lesja Hovudsokn
Volume III.  Gårds og Slektshistorie for søre del av Lesja Hovudsokn
Bygdebok for Lesja - an English introduction to this bygdebook by the author
Arnfinn Kjelland is on the Internet

Lidar - see Øystre Slidre

Lillehammer

Lillehammer is a city, and therefore no bygdebook has been written for it.
There is a 3 volume book on the history of Lillehammer and Fåberg, but
it is general history only.  (Volume 2 of this set has not yet been published).
Lillehammer og Fåbergs historie, 3 volumes (Information in Norwegian only)

Lom

Bygdebok for Lom
By Jon Kolden
Published by Lom kommune and Snøhetta Forlag A.S.
4 volumes
(Volume 1 has been published, the remaining 3 volumes are expected
to be published in 2002.  The author, Jon Kolden, died in 1996
prior to completing this bygdebook).
The Bygdebok for Lom web site has some information in English about this bygdebok.
You can contact the publisher by e-mail at [email protected] or [email protected]

Nord-Fron

Gardar og slekter i Fron
By Einar Hovdhaugen
Published by Fron historielag, 1973 - 1974
2 volumes (both contain farm histories and genealogy)
Volume 1. Sør-Fron
Volume 2. Nord-Fron

Reinli - see Sør-Aurdal

 

Ringebu

Gardar og slekter i Ringebu
By Einar Hovdhaugen
Published by Ringebu Historielag, 1953
1 volume (Farm histories and genealogy)

Utvandringa til Amerika fra Ringebu
By Einar Hovdhaugen
Published by Ringebu Historielag, 1983
1 volume (Emigration to America from Ringebu, with genealogy information)

Rogne - see Øystre Slidre

 

Sel

Bygdebok for Vågå og Sel
By Ivar Teigum
Published by Vågå and Sel kommuner
2 volumes (Volume 1 has been published, volume 2 is expected to be
published in 2004)
(This 2 volume set contains general history only)
The Bygdebok for Vågå og Sel web site by Ivar Teigum contains information in Norwegian only.

Sjåk

Aettebok for Skjåk
By H.H. Neumann, Erling Bruheim, and Anna Bruheim
Published by Skjåk Historielag, 1946 - 1969
2 volumes (containing genealogy information)

Skjåk bygdebok
By Hans P. Hosar
Published by Skjåk kommune, 1994 - 1998
4 volumes (Volumes 1 - 3 have been published, volume 4 has not yet been published)
(This 4 volume set contains general history only)

Snertingdal - see Gjøvik

 

Strømmen - see Sør-Aurdal

 

Sør-Aurdal

Slektshistorie fra Hedalen, 1540-1970
By Jørgen Bergsrud
Published by Valdres Trykkeri, 1973
(Genealogy from Hedalen)

Søre-Aurdal og Etnedalen.  Noko tilfang til ei bygdesoga om Valdres
By Olaus Islandsmoen
Published by Olaf Norlis Forlag, 1914
1 volume (General history, farm histories, and genealogy)

Gård og bygd i Sør-Aurdal
By Jon Ola Gjermundsen
Published by Sør-Aurdal Kommune and Valdres Bygdeboks Forlag, 1987 - 1992
4 volumes
Volume A.  Reinli og Vestre Bagn
Volume B.  Kyrkjebjørgo, Øystre Bagn, Leirskogen, Dølve og Hølera
Volume C.  Garthus, Tollevsrud og Strømmen
Volume D.  Hedalen og Vassfaret
 
 

Sør-Fron - see Nord-Fron

 

Tollevsrud - see Sør-Aurdal

 

Toten

Totens Bygdebok
Published by Totens museum, 1937.
Republished by Hellstrøm & Nordahls Boktrykkeri, 1952-1998
5 volumes.  (Volumes 1 - 3 are general history.  Volume 4 is
farm histories and genealogy for Totenvika, and Volume 5 is
farm histories and genealogy for Eina)

Valdres

See also Øystre Slidre and Vang

Søre-Aurdal og Etnedalen.  Noko tilfang til ei bygdesoga om Valdres
By Olaus Islandsmoen
Published by Olaf Norlis Forlag, 1914
1 volume (General history, farm histories, and genealogy)

Valdres-soga: gards-og ættesoga
By Leif Midthaug
Published by Bygdeboksnemnda for Valdres, 1944-1945
(Farm histories and genealogy for Valdres)

Valdres Bygdebok
By Geir Beitrusten
Published by Valdres Bygdeboks Forlag, 1944 - 1992
8 volumes (The first volume contains farm histories and genealogy for Vestre Slidre.
The remaining volumes 2 - 8 contain general history of Valdres)
Volume I.  Gardar og Slekter i Vestre Slidre
Volume II.  Natur, Oldtid, Målføre, Gardsnamn og folk
Volume III.  Del 1.  Valdres politiske, økonomiske, sosiale og kyrkelegesoge til ca. 1814
Volume IV.  Handel, Samvirke og Samferdsel
Volume V, Part 1.  Næringsvegane
Volume V, Part 2.  Næringsvegane
Volume VI.  Skule, Lag og Annan Kultur
Volume VII. Valdrestonar
Volume VIII. Valdresidrett

Valdres bygdebok  (Information in Norwegian only).

Vang

See also Valdres

Vang og Slidre.  Ei nokre or um garadn der og følket
By Tore Ey
Originally published 1916
Republished by Børsums Forlag, 1972
(General history, farm histories and genealogy)

Gardar og slekter i Vang
By Anders Frøholm
Published by Valdres Bygdeboksnemnd and Valdres Bygdeboks Forlag, 1985
3 volumes (all contain farm histories and genealogy)
Volume A.  Øye sokn eller Dalen, vestsida i Vang sokn
(Covers Øye parish, also called Dalen, in the western part of Vang)
Volume B.  Austsida i Vang sokn
(Covers the eastern part of Vang)
Volume C. Høre sokn
(Covers Høre parish)
 
 

Vardal - see Gjøvik

 

Vassfaret - see Sør-Aurdal

 

Vestre Bagn - see Sør-Aurdal

 

Vestre Slidre

See also Valdres

Valdres Bygdebok
By Geir Beitrusten
Published by Valdres Bygdeboks Forlag, 1944 - 1992
8 volumes (The first volume contains farm histories and genealogy for Vestre Slidre.
The remaining volumes 2 - 8 contain general history of Valdres)
Volume I.  Gardar og Slekter i Vestre Slidre
Volume II.  Natur, Oldtid, Målføre, Gardsnamn og folk
Volume III.  Del 1.  Valdres politiske, økonomiske, sosiale og kyrkelegesoge til ca. 1814
Volume IV.  Handel, Samvirke og Samferdsel
Volume V, Part 1.  Næringsvegane
Volume V, Part 2.  Næringsvegane
Volume VI.  Skule, Lag og Annan Kultur
Volume VII. Valdrestonar
Volume VIII. Valdresidrett
Valdres bygdebok  (Information in Norwegian only).

Volbu - see Øystre Slidre

 

Vågå

Bygdebok for Vågå og Sel
By Ivar Teigum
Published by Vågå and Sel kommuner
2 volumes (Volume 1 has been published, volume 2 is expected to be
published in 2004)
(This 2 volume set contains general history only)
The Bygdebok for Vågå og Sel web site by Ivar Teigum contains information in Norwegian only.

Øyer

Bygdabok for Øyer
By Tor Ile
Published by Øyer bygdeboknemnd, 1958 - 1980
4 volumes
(General history only)

Øystre Bagn - see Sør-Aurdal

 

Øystre Slidre

See also Valdres

Vang og Slidre.  Ei nokre or um garadn der og følket
By Tore Ey
Originally published 1916
Republished by Børsums Forlag, 1972
(General history, farm histories and genealogy)

Gardar og slekter i Øystre Slidre. (Valdres Bygdebok)
By Geir Beitrusten
Published by Valdres Bygdebok Forlag, 1987
2 volumes (Both contain farm histories and genealogy)
Volume 1.  Hegge og Lidar
Volume 2.  Volbu og Rogne
 
 Please notify me of any links that are not working
properly as well as any suggestions for additional links.

Unfortunately my schedule does not permit me to answer
individual requests for assistance with genealogy research

John Follesdal
Copyright 2002
This page was created 17 August 2002