ANCESTORS FROM NORWAY  
Back to "Norwegian kirkebøker - parish registers"
 
 

Column Headings for Parish records, 1812 - 1819

Fødte Mandkjøn / Fødte Qvindekjøn

Born Males / Born females

  No.
  Entry Number
  Aar og Datum
  Year and Date
  Barnets fulde Navn
  The Child's full Name
  Dåps Datum enten i kirken eller hjemme
  Date of Baptism either in the church or at home
  Forældrenes Navn, Stand Haandtering og Boepæl
  Parents' Names, Class, Occupation and Address
  Faddernes Navn, Stand og Opholdssted
  Godparents' Name, Class, and Residence
  Hvor anført i det alm. Jevnførelses Register
  Where entered in the General Registry
  Anmærkninger
  Remarks

Døde Mandkjøn/ Døde Qvindekjøn

Deceased Males / Deceased Females

  No. 
  Entry Number
  Dødsdagen
  Date of Death
  Begravelsesdagen
  Date of Funeral
  Den dødes For- og Til- Navn
  Deceased's first and last name
  Stand Haandtering og Opholdssted 
  Status, Occupation and Residence
  Alder 
  Age
  Hvor anført i det Alm. Jevnførelses Register
  Where recorded in the general registry
  Anmærkninger
  Remarks

Copulerede

Marriages

  No. 
  Entry Number
  Brudgommens Navn, Alder, Haandtering og Opholdssted
  Bridegroom's Name, Age, Occupation and Residence
  Brudens Navn, Alder, Haandtering
  Bride's Name, Age, and Occupation
  Hvem forloverne
  Names of Best Men (sponsors)
  Vielsesdagen
  Date of marriage
  Om forrettet i Kirken eller hjemme og i sidste Tilfælde Bevillingens Datum 
  Married in the Church, or in the home, if the latter, the Date of Permission
  Hvor anført i det almindelige Jevnførelses Register
  Where recorded in the general registry
  Anmærkninger
  Remarks

Confirmerede Drenge/Piger 

Confirmation Males/Females

  No.
  Entry Number
  Confirmantens Navn og Opholdssted
  Name and Address of the Person confirmed
  Forældrenes eller Huusbonden, Pleieforældrenes Navn og Boepæl
  Parents', or Farmer employer's, Foster Parents, Names and Address
  Confirmantens Alder efter Dag og udviist ved Døbs-Attest
  Age based on certificate of baptism
  Dom angående Kundskab og Opførsel
  Judgement regarding knowledge and behavior
  Naar og af hvem vaccineret
  When and by whom vaccinated
  Hvor anført i det alminderlige Jevnførelses Register
  Where recorded in the general register

Afgangs-Lister Afgaaede fra Sognet Formedelst Bortreise

Departures from the Parish

  No. 
  Entry Number
  Navn
  Name
  Alder
  Age
  Haandtering
  Occupation
  Hvorhen bortreist
  Moved to
  Hvor anført i det alminderlige Jevnførelses Register
  Where recorded in the general register
  Anmærkninger 
  Remarks

Tilgangs-Lister Ankomne til Sognet

Arrivals to the Parish

  No. 
  Entry Number
  Navn
  Name
  Alder 
  Age
  Haandtering
  Occupation
  Hvorfra ankomne
  Former residence
  Hvor anført i det alminderlige Jevnførelses Register
  Where recorded in the general registry

Back to "Norwegian kirkebøker - parish registers"
 

Copyright, John Follesdal, Esq.1999 - 2002