Ancestors from Norway - Buskerud bygdebooks  
Back to Buskerud genealogy resources
 
 

Buskerud bygdebooks

  Aadalen - see Ringerike   Jegleim - see Gol   Skoger - see Drammen
  Aal - see Ål   Kongsberg   Skurdalen - see Hol
  Drammen   Krødsherad   Strønde - see Hol
  Eggedal - see Sigdal   Kvisla - see Hol   Sudndalen - see Hol
  Flesberg   Lier   Sør-Hovet - see Hol
  Flå   Lio - see Hol   Tyristrand - see Ringerike
  Gol   Modum   Ustedalen - see Hol
  Golreppen - see Gol   Nedre Eiker   Uvdal - see Nore og Uvdal
  Grogardane - see Gol   Nes (i Hallingdal)   Veggli - see Rollag
  Grønliane - see Gol   Norderhov - see Ringerike   Øvre Eiker
  Hemsedal   Nore og Uvdal   Ådal - see Ringerike
  Herad - see Gol   Ringerike   Ål
  Hesla - see Gol   Rollag
  Hol   Rotneim - see Gol
  Hole   Røyken
  Hurum   Sandsvær - see Kongsberg
  Hønefoss - see Ringerike   Sigdal

 
 

Aadalen - see Ringerike

 

Aal - see Ål

 

Drammen

Drammen is a city, and therefore no bygdebook has been written for it.  The community
of Skoger, however, merged with the city of Drammen, and for Skoger a bygdebook has
been written.

Skogerboken. Herredets historie
By Anton B. Rustad, editor
Published 1931
(General history, farm histories and genealogy)

Eggedal - see Sigdal

 

Flesberg

Flesberg, fraa dei eldste tidir til no
By Tov Flatin
Published by Olaf Norlis, 1923
4 volumes
(Volumes 1 - 2 are general history, volumes 3 - 4 are farm histories
and genealogy)

Flesberg-boka: Bustad og ætt
By Sigurd Vinger
Published by Flesberg Kommune, 1992
6 volumes (All 6 columes contain farm histories and genealogy)

Flå

Flaa, Hallingdal
By Hans Hegna
Published by Fabritius, 1920
Republished by Flå Kommune, 1985
(General history only)

Flå
By Terje Østro
Publisher:  Nes and Flå Kommune
Volume I and II published in April, 2003
Volume III expected to be published in 2006
Volume IV (index volume) expected to be published in 2008
For information (in English) about this bygdebok and how to purchase it see:
http://home.online.no/~steinv/nesbok.html

Gol

Boka om Gol
By Terje Østro
Published by Gol Kommune Gards- og Aettesogenemnda, 1986-1993
8 volumes
Volume I.  Fra busetjing til kommunalt sjølvstyre
(General history)
Volume II.  100 år i strid og vokster
(General history)
Volume III.  Gards- og Ættesoge - Herad
(Farm histories and genealogy for Herad)
Volume IV.  Gards- og Ættesoge - Asgardane, Hesla, Gol sentrum
(Farm histories and genealogy for Asgardane, Hesla, Gol sentrum)
Volume V.   Gards- og Ættesoge - Rotneim, Grogardane, Jegleim
(Farm histories and genealogy for Rotneim, Grogardane, Jegleim)
Volume VI.  Gards- og Ættesoge - Golreppen
(Farm histories and genealogy for Golreppen)
Volume VII-A.  Gards- og Ættesoge - Øygardane og Grønliane
(Farm histories and genealogy for Øygardane og Grønliane - Part A)
Volume VII-B.  Gards- of Ættesoge - Øygardane og Grønliane
(Farm histories and genealogy for Øygardane og Grønliane - Part B)

Slekter i Gol
By Guro Hoftun Narum
Self-published (Volume 1 was originally published 1971, and republished 1979.
Volume 2 was published in 1976)
(Genealogies of families in Gol)
Volume 1.  Tidsrommet 1600-1971
Volume 2.  Et tillegg og en forsettelse
 

Golreppen - see Gol

 

Grogardane - see Gol

 

Grønliane - see Gol

 

Hemsedal

Hemsedals Slektshistorie: 1693-1923
By Hans Flaten
Published by Hemsedal Kommune, 1925
(Contains genealogies for Hemsedal families)

Hemsedals Slektshistorie: 1693-1975
By Hans Flaten and Ola Rudvin
Published by Hemsedal Kommune, 1976
(Contains genealogies for Hemsedal families)
Note: This is an expanded edition by Ola Rudvin of Hans Flaten's book
published in 1925.  See above.
 
 

Herad - see Gol

 

Hesla - see Gol

 

Hol

Folk og Fortid i Hol
By Lars Reinton and Sigurd S. Reinton
Published by Grøndahl & Søn, 1954-1982.
8 volumes
Volume I.  Frå eldste tida til 1815
Volume II.  Frå 1815 til vår tid
Volume III.  Ætt og eige
(Farm histories and genealogy)
Volume IV.  Ætt og eige, Sør Hovet
(Farm histories and genealogy for
Volume V.  Ætt og eige, Sør Hovet, Nord-Hovet, Sudndalen, og Strønde
(Farm histories and genealogy for Sør Hovet, Nord-Hovet, Sudndalen, and Strønde)
Volume VI.  Ætt og eige, Kvisla og Lio
(Farm histories and genealogy for Kvisla and Lio)
Volume VII.  Ætt og eige, Ustedalen og Skurdalen
(Farm histories and genealogy for Ustedalen and Skurdalen)
Volume VIII.  Fellesregister
(Index)

Hole

Hole Herred: Ringerike en Bygdebeskrivelse
By Gunnar Tveiten
Published 1914
Republished by Bygdebokkomiteen i Hole, 1982
(General history and farm histories)

Hurum

Hurums Historie
By Sigfred L. Eier
Published by Hurum Bokhandel, 1963
2 volumes
(General history only)

Hønefoss - see Ringerike

 

Jegleim - see Gol

 

Kongsberg

Kongsberg is a city, and therefore no bygdebook has been written for it.  The community
of Sandsvær, however, merged with the city of Kongsberg, and for Sandsvær a bygdebook has
been written.

Sandsvær Historie
By Aage Lunde
Published by Sandsvær Bygdebokkomite, 1973
8 volumes
Volume 1. Bygdehistorien fram til 1964
(General history)
Volumes 2 - 8.  Gårds- og slektshistorie
(Farm histories and genealogy)
Note: Volume 9, which will contain an index and corrections, is being written.
 

Krødsherad

Krødsherad
By Andreas Mørch
Published by Krødsherad Kommune, 1974-76
3 volum
Volume I.  Gard og Slekt
(Farm histories and genealogy)
Volume II.  Bygdehistorie
(General history)
Volume III.  Bygdehistorie
(General history)

Kvisla - see Hol

 

Lier

Liers Historie
By Rolf Fladby (Vol. 1-2), Ola Bjerkås (Vol. 3-4), and Steffen Gausemel (Vol. 5-6)
Published by Lier Bygdeboknemnd, 1953 - 1977
6 volumes
Volumes 1 - 4.  Gårdshistorie
(Farm histories and genealogy)
Volumes 5 - 6. Bygdehistorie
(General history)

Lio - see Hol

 

Modum

Modums Historie
By Roar Tank (Vol. 1 - 3), Arnt Ruud (Vol. 4 - 7)
Published by Modum Sparebank, 1941 - 1976
(Volume 2 republished in 1977)
7 volumes
Volume 1.  (No title)
(General history)
Volume 2.  Det siste hundreår
(General history)
Volume 3. (No title)
(General history)
Volume 4.  Gårdshistorien
(Farm histories and genealogy)
Volume 5.  Gårdshistorien
(Farm histories and genealogy)
Volume 6.  Gårdshistorien
(Farm histories and genealogy)
Volume 7.  Register, matrikkel
(Index and matrikkel information)

Nedre Eiker

Nedre Eker
By Nils Johnsen
Published by Kommunal Foranstaltning, 1914
(Republished by Eiker sparebank, 1979)
1 volume

Nedre Eiker: ved Kommunens 75 års og Kirkens 100 års Jubileum 1960
By Eyvind Lillevold
Published by Nedre Eiker Kommune, 1960
(General history only)
 
 

Nes (i Hallingdal)

Nes herred i Hallingdal
By Ola Langslet
Published by Kommunens foranstalting, 1914
(General history only)

Nesboka. Bygdehistorie for Nes i Hallingdal
By John Rønningen
Published by Nes Kommune, 1981 - 1982
2 volumes
(General history only)

Nes boka
By Terje Østro
Publisher:  Nes and Flå Kommune
Volume I:  Nes boka - Gards- og slekts-historie for Nes i Hallingdal
Published in June, 2002
Volumes II - IV expected to be published 2004 to 2008
For information (in English) about this bygdebok and how to purchase it see:
http://home.online.no/~steinv/nesbok.html

Norderhov - see Ringerike

 

Nore og Uvdal

Nore-Uvdal i forn og nye
By T. K. Loftsgard
Published by Nore-Uvdal Kommune, 1973-1977
6 volumes
(Volumes 1 - 5 are farm histories and genealogy, Volume 6 is an index)

Bygdehistorie for Nore of Uvdal
By Kåre Olav Solhjell
Published by Nore-Uvdal Kommune, 1992 - 1995
3 volumes
(General history only)

Gards- og ættesoge for Uvdal
By Kåre Sønsterud
Published 1997 - 2000
(Farm histories and genealogy for Uvdal, Dagali and Sør-Skurdalen)
Volume 1.  Frå Veraldrud til Bjerkeflåta
Volume 2.  Frå Ståland til Grønneflåta
Volume 3.  Frå Rudi til Kyllesdal
Volume 4.  Frå Harang til Haugen
Volume 5.  Frå Koggelien i Uvdal til Nørstedokken i Sør-Skurdalen
Volume 6.  Registerband (Index)
 

Ringerike

Note 1: Hønefoss, which is located in Ringerike, is a city, and therefore no bygdebook
has been written for it.

Note 2: Norderhov kommune and Ådal kommune have merged with Ringerike kommune.

Norderhov Kommune: Det Kommunal Sjølstyre 1837- 1937 - 1945
By Ola Brænden
Published by Norderhov Kommune, 1948
(General history only)

Aadalen. Et hundreaarskrift
By Hans Hegna
1 volume
(General history only)
Note: This book was republished with a new title: "Ådal, 1814-1914" by
Fremtidens Trykkeri, 1957

Folk og Fortid i Hol
By Lars Reinton and Sigurd S. Reinton
Published by Grøndahl & Søn, 1954-1982.
8 volumes
Volume I.  Frå eldste tida til 1815
Volume II.  Frå 1815 til vår tid
Volume III.  Ætt og eige
(Farm histories and genealogy)
Volume IV.  Ætt og eige, Sør Hovet
(Farm histories and genealogy for
Volume V.  Ætt og eige, Sør Hovet, Nord-Hovet, Sudndalen, og Strønde
(Farm histories and genealogy for Sør Hovet, Nord-Hovet, Sudndalen, and Strønde)
Volume VI.  Ætt og eige, Kvisla og Lio
(Farm histories and genealogy for Kvisla and Lio)
Volume VII.  Ætt og eige, Ustedalen og Skurdalen
(Farm histories and genealogy for Ustedalen and Skurdalen)
Volume VIII.  Fellesregister
(Index)

Ringerikske Slekter: Oplysninger om Slekter og Slektsgaarder
By A. Lageson
Published by Grøndahl & Søns Forlag, 1927
(Republished 1977 - 1084)
3 volumes (all contain genealogy information)
Volume 1.  Slekter fra Hole og Tyristrand
Volume 2.  Slekter fra Haug anneks til Norderhov
Volume 3.  Slekter fra Norderhov Hovedsogn


 

Rollag

Rollag Bygdebok: ætt og gard og grend
By Knut Hoff
Published by Rollag Bygdeboknemnd, 1988 - 1993
4 volumes
(Farm histories and genealogy)

Rollag og Veggli herreds historie 1814 - 1914
By Nils G. Stærnes
Published 1914
(General history only)
 

Rotneim - see Gol

 

Røyken

Røyken bygd før og nu
By A. Killingstad
Published 1928
Republished 1987
(General history, farm histories and genealogy)

Note:  A new bygdebook is being written.  It is expected to be published in 2004

Sandsvær - see Kongsberg

 

Sigdal

Sigdal og Eggedal
By Thormod Skatvedt
Published 1914
(General history)
Note: see also next entry

Sigdal og Eggedal
By Thormod Skatvedt (Vol. 1) and Andreas Mørch (Vol. 2 - 5)
Volume 1.  Historisk beretning
(General history)
Volume 2 - 3. Gard og slekt
(Farm histories and genealogy)
Volume 4 - 5. Bygdehistorie
(General history)
 
 

Skoger - see Drammen

 

Skurdalen - see Hol

 

Strønde - see Hol

 

Sudndalen - see Hol

 

Sør-Hovet - see Hol

 

Tyristrand - see Ringerike

 

Ustedalen - see Hol

 

Uvdal - see Nore og Uvdal

 

Veggli - see Rollag

 

Øvre Eiker

No bygdebok has been published for Øvre Eiker as of 20 August 2002

Ådal - see Ringerike

 

Ål

Aal Bygdesoge
By Helge Fonnum and Kristen Svarteberg (Vol. 1 - 2), and Lars Opsata (Vol. 3 - 4)
Published by Aal sparebank, 1952 - 1969
4 volumes
Volume 1 - 2 (No title)
(General history)
Volume 3 - 4 (No title)
(Farm histories and genealogy)

Note: A new 6 volume bygdebok for Ål with farm histories and genealogy is being written
by Thor Warberg.


 
 


Please notify me of any links that are not working
properly as well as any suggestions for additional links.

Unfortunately my schedule does not permit me to answer
individual requests for assistance with genealogy research

John Follesdal
Copyright 2002
This page was created 19 August 2002