Louviere Database - Person Page 372

Ophelia Bodin1

F, #13730, b. 27 June 1859

FatherNuma Bodin1 b. 2 Jan 1838, d. 3 Dec 1888
MotherEulalie Segura1 b. 25 Feb 1836, d. 3 Feb 1880
Ophelia Bodin|b. 27 Jun 1859|p372.htm#i13730|Numa Bodin|b. 2 Jan 1838\nd. 3 Dec 1888|p17.htm#i661|Eulalie Segura|b. 25 Feb 1836\nd. 3 Feb 1880|p119.htm#i4164|Simon Bodin|b. 1800\nd. b 12 Apr 1849|p2.htm#i44|Pelagie Landry|b. 7 Jul 1803\nd. b Sep 1859|p2.htm#i45|Jacques Segura|b. 20 Aug 1809\nd. 9 Jul 1845|p2.htm#i46|Anastasie Leleux|b. 30 Jul 1819\nd. 21 Oct 1875|p2.htm#i47|

Note*27 June 1859 Ophelia Bodin BODIN, Ophelia (Numa & Ulalie SEGURA) b. 27 June 1859 (NI Ch.: v. 1, p. 249)

BODIN, Ophelia (Numa & Eulalie SEGURA) m. 27 May 1886 Alexandre Andre VALETTE (NI Ch.: v. 3, p. 245) on 27 June 1859.1 
Birth*27 June 1859 She was born on 27 June 1859 at New Iberia; BODIN, Ophelia (Numa & Ulalie SEGURA) b. 27 June 1859 (NI Ch.: v. 1, p. 249)

BODIN, Ophelia (Numa & Eulalie SEGURA) m. 27 May 1886 Alexandre Andre VALETTE (NI Ch.: v. 3, p. 245).1 
 She was the daughter of Numa Bodin and Eulalie Segura.1 
Marriage*27 May 1886 Ophelia Bodin married Alexandre Andre Valette, son of Justin Valette and Magdelaine Kieser, on 27 May 1886 at New Iberia; VALETTE, Alexandre Andre (Justin & Magdeleine KIESER) m. 27 May 1886 Ophelia BODIN (NI Ch.: v. 3, p. 245)

BODIN, Ophelia (Numa & Ulalie SEGURA) b. 27 June 1859 (NI Ch.: v. 1, p. 249)

BODIN, Ophelia (Numa & Eulalie SEGURA) m. 27 May 1886 Alexandre Andre VALETTE (NI Ch.: v. 3, p. 245).1 

Family

Alexandre Andre Valette b. c 1866

Citations

 1. [S1] Rev. Donald J. Hebert, Southwest Louisiana Records, cd 101.

Alexandre Andre Valette1

M, #13731, b. circa 1866

FatherJustin Valette1 b. c 1846
MotherMagdelaine Kieser1 b. c 1846
Alexandre Andre Valette|b. c 1866|p372.htm#i13731|Justin Valette|b. c 1846|p372.htm#i13732|Magdelaine Kieser|b. c 1846|p372.htm#i13733|||||||||||||

Birth*circa 1866 Alexandre Andre Valette was born circa 1866; see marriage date. 
 He was the son of Justin Valette and Magdelaine Kieser.1 
Marriage*27 May 1886 Alexandre Andre Valette married Ophelia Bodin, daughter of Numa Bodin and Eulalie Segura, on 27 May 1886 at New Iberia; VALETTE, Alexandre Andre (Justin & Magdeleine KIESER) m. 27 May 1886 Ophelia BODIN (NI Ch.: v. 3, p. 245)

BODIN, Ophelia (Numa & Ulalie SEGURA) b. 27 June 1859 (NI Ch.: v. 1, p. 249)

BODIN, Ophelia (Numa & Eulalie SEGURA) m. 27 May 1886 Alexandre Andre VALETTE (NI Ch.: v. 3, p. 245).1 

Family

Ophelia Bodin b. 27 Jun 1859

Citations

 1. [S1] Rev. Donald J. Hebert, Southwest Louisiana Records, cd 101.

Justin Valette1

M, #13732, b. circa 1846

Birth*circa 1846 Justin Valette was born circa 1846; see marriage date. 
Marriage*before 1866 He married Magdelaine Kieser before 1866; see child's birth.1 

Family

Magdelaine Kieser b. c 1846
Child

Citations

 1. [S1] Rev. Donald J. Hebert, Southwest Louisiana Records, cd 101.

Magdelaine Kieser1

F, #13733, b. circa 1846

Birth*circa 1846 Magdelaine Kieser was born circa 1846; see marriage date. 
Marriage*before 1866 She married Justin Valette before 1866; see child's birth.1 

Family

Justin Valette b. c 1846
Child

Citations

 1. [S1] Rev. Donald J. Hebert, Southwest Louisiana Records, cd 101.

Ezilda Bodin1

F, #13734, b. 3 October 1861

FatherNuma Bodin1 b. 2 Jan 1838, d. 3 Dec 1888
MotherEulalie Segura1 b. 25 Feb 1836, d. 3 Feb 1880
Ezilda Bodin|b. 3 Oct 1861|p372.htm#i13734|Numa Bodin|b. 2 Jan 1838\nd. 3 Dec 1888|p17.htm#i661|Eulalie Segura|b. 25 Feb 1836\nd. 3 Feb 1880|p119.htm#i4164|Simon Bodin|b. 1800\nd. b 12 Apr 1849|p2.htm#i44|Pelagie Landry|b. 7 Jul 1803\nd. b Sep 1859|p2.htm#i45|Jacques Segura|b. 20 Aug 1809\nd. 9 Jul 1845|p2.htm#i46|Anastasie Leleux|b. 30 Jul 1819\nd. 21 Oct 1875|p2.htm#i47|

Birth*3 October 1861 Ezilda Bodin was born on 3 October 1861 at New Iberia; BODIN, Ezilda (Numa & Ulalie SEGURA) b. 3 Oct. 1861 (NI Ch.: v. 1, p. 274).1 
Note*3 October 1861 She BODIN, Ezilda (Numa & Ulalie SEGURA) b. 3 Oct. 1861 (NI Ch.: v. 1, p. 274) on 3 October 1861.1 
 She was the daughter of Numa Bodin and Eulalie Segura.1 

Citations

 1. [S1] Rev. Donald J. Hebert, Southwest Louisiana Records, cd 101.

Marie Felicia Bodin1

F, #13735, b. 4 December 1863, d. 17 April 1881

FatherNuma Bodin1 b. 2 Jan 1838, d. 3 Dec 1888
MotherEulalie Segura1 b. 25 Feb 1836, d. 3 Feb 1880
Marie Felicia Bodin|b. 4 Dec 1863\nd. 17 Apr 1881|p372.htm#i13735|Numa Bodin|b. 2 Jan 1838\nd. 3 Dec 1888|p17.htm#i661|Eulalie Segura|b. 25 Feb 1836\nd. 3 Feb 1880|p119.htm#i4164|Simon Bodin|b. 1800\nd. b 12 Apr 1849|p2.htm#i44|Pelagie Landry|b. 7 Jul 1803\nd. b Sep 1859|p2.htm#i45|Jacques Segura|b. 20 Aug 1809\nd. 9 Jul 1845|p2.htm#i46|Anastasie Leleux|b. 30 Jul 1819\nd. 21 Oct 1875|p2.htm#i47|

Birth*4 December 1863 Marie Felicia Bodin was born on 4 December 1863 at New Iberia; BODIN, Marie Felicia (Numa & Ulalie SEGURA) b. 4 Dec. 1863 (NI Ch.: v. 1, p. 298).1 
Note*4 December 1863 She BODIN, Marie Felicia (Numa & Ulalie SEGURA) b. 4 Dec. 1863 (NI Ch.: v. 1, p. 298) on 4 December 1863.1 
 She was the daughter of Numa Bodin and Eulalie Segura.1 
Death*17 April 1881 Marie Felicia Bodin died on 17 April 1881 at St. Peter's, New Iberia, at age 17; 17 April 1881. 

Citations

 1. [S1] Rev. Donald J. Hebert, Southwest Louisiana Records, cd 101.

Lucien Bodin1

M, #13736, b. 8 November 1868

FatherNuma Bodin1 b. 2 Jan 1838, d. 3 Dec 1888
MotherEulalie Segura1 b. 25 Feb 1836, d. 3 Feb 1880
Lucien Bodin|b. 8 Nov 1868|p372.htm#i13736|Numa Bodin|b. 2 Jan 1838\nd. 3 Dec 1888|p17.htm#i661|Eulalie Segura|b. 25 Feb 1836\nd. 3 Feb 1880|p119.htm#i4164|Simon Bodin|b. 1800\nd. b 12 Apr 1849|p2.htm#i44|Pelagie Landry|b. 7 Jul 1803\nd. b Sep 1859|p2.htm#i45|Jacques Segura|b. 20 Aug 1809\nd. 9 Jul 1845|p2.htm#i46|Anastasie Leleux|b. 30 Jul 1819\nd. 21 Oct 1875|p2.htm#i47|

Birth*8 November 1868 Lucien Bodin was born on 8 November 1868 at New Iberia; BODIN, Lucien (Numa & Eulalie SEGURA) b. 8 Nov. 1868 (NI Ch.: v. 2, p. 9)

BODIN, Lucien (Numa & Eulalie SEGURA) m. 14 Oct. 1895 Francoise Feliciana VERRET (NI Ch.: v. 4, p. 65).1 
Note*8 November 1868 He BODIN, Lucien (Numa & Eulalie SEGURA) b. 8 Nov. 1868 (NI Ch.: v. 2, p. 9)

BODIN, Lucien (Numa & Eulalie SEGURA) m. 14 Oct. 1895 Francoise Feliciana VERRET (NI Ch.: v. 4, p. 65) on 8 November 1868.1 
 He was the son of Numa Bodin and Eulalie Segura.1 
Marriage*14 October 1895 Lucien Bodin married Francoise Feliciana Verret, daughter of Edouard Verret and Pelagie Belzre, on 14 October 1895 at New Iberia; VERRET, Francoise Feliciana (Edouard & Pelagie BELZIRE) m. 14 Oct. 1895 Lucien BODIN (NI Ch.: v.4, p.65)

BODIN, Lucien (Numa & Eulalie SEGURA) b. 8 Nov. 1868 (NI Ch.: v. 2, p. 9)

BODIN, Lucien (Numa & Eulalie SEGURA) m. 14 Oct. 1895 Francoise Feliciana VERRET (NI Ch.: v. 4, p. 65).1 

Family

Francoise Feliciana Verret b. 3 Apr 1878

Citations

 1. [S1] Rev. Donald J. Hebert, Southwest Louisiana Records, cd 101.

Edouard Verret1

M, #13737, b. circa 1855

Note* Edouard Verret sj 187x - did not find record. 
Birth*circa 1855 He was born circa 1855; see marriage date. 
Marriage*before 1876 He married Pelagie Belzre before 1876; see child's birth.1 

Family

Pelagie Belzre b. c 1855
Child

Citations

 1. [S1] Rev. Donald J. Hebert, Southwest Louisiana Records, cd 101.

Francoise Feliciana Verret

F, #13738, b. 3 April 1878

FatherEdouard Verret1 b. c 1855
MotherPelagie Belzre1 b. c 1855
Francoise Feliciana Verret|b. 3 Apr 1878|p372.htm#i13738|Edouard Verret|b. c 1855|p372.htm#i13737|Pelagie Belzre|b. c 1855|p372.htm#i13739|||||||||||||

Birth*3 April 1878 Francoise Feliciana Verret was born on 3 April 1878 at New Iberia, Lydia; ? VERRET, Francoise Feliciane (Edouard & Zelmire BODIN) b. 3 April 1878 (Lydia Ch.: v. 1, p. 151).2 
 She was the daughter of Edouard Verret and Pelagie Belzre.1 
Marriage*14 October 1895 Francoise Feliciana Verret married Lucien Bodin, son of Numa Bodin and Eulalie Segura, on 14 October 1895 at New Iberia; VERRET, Francoise Feliciana (Edouard & Pelagie BELZIRE) m. 14 Oct. 1895 Lucien BODIN (NI Ch.: v.4, p.65)

BODIN, Lucien (Numa & Eulalie SEGURA) b. 8 Nov. 1868 (NI Ch.: v. 2, p. 9)

BODIN, Lucien (Numa & Eulalie SEGURA) m. 14 Oct. 1895 Francoise Feliciana VERRET (NI Ch.: v. 4, p. 65).1 

Family

Lucien Bodin b. 8 Nov 1868

Citations

 1. [S1] Rev. Donald J. Hebert, Southwest Louisiana Records, cd 101.
 2. [S15] Speculation.

Pelagie Belzre1

F, #13739, b. circa 1855

Birth*circa 1855 Pelagie Belzre was born circa 1855; see marriage date. 
Marriage*before 1876 She married Edouard Verret before 1876; see child's birth.1 

Family

Edouard Verret b. c 1855
Child

Citations

 1. [S1] Rev. Donald J. Hebert, Southwest Louisiana Records, cd 101.

Paul Bodin1

M, #13740, b. 27 December 1870

FatherNuma Bodin1 b. 2 Jan 1838, d. 3 Dec 1888
MotherEulalie Segura1 b. 25 Feb 1836, d. 3 Feb 1880
Paul Bodin|b. 27 Dec 1870|p372.htm#i13740|Numa Bodin|b. 2 Jan 1838\nd. 3 Dec 1888|p17.htm#i661|Eulalie Segura|b. 25 Feb 1836\nd. 3 Feb 1880|p119.htm#i4164|Simon Bodin|b. 1800\nd. b 12 Apr 1849|p2.htm#i44|Pelagie Landry|b. 7 Jul 1803\nd. b Sep 1859|p2.htm#i45|Jacques Segura|b. 20 Aug 1809\nd. 9 Jul 1845|p2.htm#i46|Anastasie Leleux|b. 30 Jul 1819\nd. 21 Oct 1875|p2.htm#i47|

Birth*27 December 1870 Paul Bodin was born on 27 December 1870 at New Iberia; BODIN, Paul (Numa & Eulalie SEGURA) b. 27 Dec. 1870 (NI Ch.: v. 2, p. 113)

BODIN, Paul (Numa & Eulalie SEGURA) m. 22 Feb. 1892 Eucharice BROUSSARD (NI Ch.: v. 3, p. 372).1 
Note*27 December 1870 He BODIN, Paul (Numa & Eulalie SEGURA) b. 27 Dec. 1870 (NI Ch.: v. 2, p. 113)

BODIN, Paul (Numa & Eulalie SEGURA) m. 22 Feb. 1892 Eucharice BROUSSARD (NI Ch.: v. 3, p. 372) on 27 December 1870.1 
 He was the son of Numa Bodin and Eulalie Segura.1 
Marriage*22 February 1892 Paul Bodin married Eucharice Broussard, daughter of Rudolphe Broussard and Olympe Bayard, on 22 February 1892 at New Iberia; BODIN, Paul (Numa & Eulalie SEGURA) b. 27 Dec. 1870 (NI Ch.: v. 2, p. 113)

BODIN, Paul (Numa & Eulalie SEGURA) m. 22 Feb. 1892 Eucharice BROUSSARD (NI Ch.: v. 3, p. 372).1 

Family

Eucharice Broussard b. 18 Nov 1871, d. 25 Jan 1965
Child

Citations

 1. [S1] Rev. Donald J. Hebert, Southwest Louisiana Records, cd 101.

Eucharice Broussard1

F, #13741, b. 18 November 1871, d. 25 January 1965

FatherRudolphe Broussard1 b. 21 Dec 1850
MotherOlympe Bayard1 b. 22 Dec 1848
Eucharice Broussard|b. 18 Nov 1871\nd. 25 Jan 1965|p372.htm#i13741|Rudolphe Broussard|b. 21 Dec 1850|p372.htm#i13742|Olympe Bayard|b. 22 Dec 1848|p372.htm#i13743|Leon Broussard|b. 10 Aug 1802\nd. 19 Jul 1867|p234.htm#i8188|Virginie C. Boutte|b. c 1811|p418.htm#i15144|Benoit B. Bayard|b. c 1822|p477.htm#i16932|Josephine Babineaux|b. 21 Feb 1825\nd. 20 Jul 1875|p477.htm#i16931|

Birth*18 November 1871 Eucharice Broussard was born on 18 November 1871 at New Iberia; BROUSSARD, Rosalie Euchariste (Rodolphe & Olympe BAYARD) b. 18 Nov. 1871 (NI Ch.: v. 2, p. 158).2 
 She was the daughter of Rudolphe Broussard and Olympe Bayard.1 
Marriage*22 February 1892 Eucharice Broussard married Paul Bodin, son of Numa Bodin and Eulalie Segura, on 22 February 1892 at New Iberia; BODIN, Paul (Numa & Eulalie SEGURA) b. 27 Dec. 1870 (NI Ch.: v. 2, p. 113)

BODIN, Paul (Numa & Eulalie SEGURA) m. 22 Feb. 1892 Eucharice BROUSSARD (NI Ch.: v. 3, p. 372).1 
Burial*25 January 1965 Eucharice Broussard was buried on 25 January 1965 at St. Peter's Cemetery, New Iberia.3 
Death*25 January 1965 She died on 25 January 1965 at New Iberia at age 93. 

Family

Paul Bodin b. 27 Dec 1870
Child

Citations

 1. [S1] Rev. Donald J. Hebert, Southwest Louisiana Records, cd 101.
 2. [S1] Rev. Donald J. Hebert, Southwest Louisiana Records, cd 101.
 3. [S8] St. Peter's Cemetery.

Rudolphe Broussard1

M, #13742, b. 21 December 1850

FatherLeon Broussard2 b. 10 Aug 1802, d. 19 Jul 1867
MotherVirginie Caroline Boutte2 b. c 1811
Rudolphe Broussard|b. 21 Dec 1850|p372.htm#i13742|Leon Broussard|b. 10 Aug 1802\nd. 19 Jul 1867|p234.htm#i8188|Virginie Caroline Boutte|b. c 1811|p418.htm#i15144|Edouard A. Broussard|b. 15 Oct 1777\nd. 25 Aug 1830|p82.htm#i2842|Nanette A. Thibodeaux|b. Feb 1780\nd. 24 Apr 1858|p189.htm#i6604|Francois C. Boutte|b. 18 May 1780|p172.htm#i6079|Marie L. Gonsoulin|b. 9 Sep 1780\nd. c 1839|p35.htm#i1301|

Birth*21 December 1850 Rudolphe Broussard was born on 21 December 1850 at New Iberia; BROUSSARD, Thomas Rodolph (Leon & Virginie BOUTTE) b. 21 Dec. 1850 (NI Ch.: v. 1, p. 139).3,1 
 He was the son of Leon Broussard and Virginie Caroline Boutte.2 
Marriage*2 February 1871 Rudolphe Broussard married Olympe Bayard, daughter of Benoit Baron Bayard and Josephine Babineaux, on 2 February 1871 at New Iberia; BROUSSARD, Rodolph (Leon & Virginia BOUTTE) m. 2 Feb. 1871 Olympe BAYARD (NI Ch.: v. 2, p. 113)

BAYARD, Olympe (Baron & Roselia BABINEAUX) m. 2 Feb. 1871 Rodolph BROUSSARD (NI Ch.: v. 2, p. 113).1 

Family

Olympe Bayard b. 22 Dec 1848
Child

Citations

 1. [S1] Rev. Donald J. Hebert, Southwest Louisiana Records, cd 101.
 2. [S1] Rev. Donald J. Hebert, Southwest Louisiana Records, cd101.
 3. [S16] Jestnair Joseph Bonin, Bonin Book, p20.

Olympe Bayard1

F, #13743, b. 22 December 1848

FatherBenoit Baron Bayard2 b. c 1822
MotherJosephine Babineaux2 b. 21 Feb 1825, d. 20 Jul 1875
Olympe Bayard|b. 22 Dec 1848|p372.htm#i13743|Benoit Baron Bayard|b. c 1822|p477.htm#i16932|Josephine Babineaux|b. 21 Feb 1825\nd. 20 Jul 1875|p477.htm#i16931|Benoit B. Bayard|b. c 1796\nd. 18 Oct 1852|p311.htm#i10771|Hortance Boutte|b. c 1786|p311.htm#i10772|Joseph D. Babineaux|b. 4 Jun 1801|p212.htm#i7412|Rosalie Segura|b. 17 Jun 1803|p119.htm#i4172|

Birth*22 December 1848 Olympe Bayard was born on 22 December 1848 at New Iberia; BAYARD, Olymphe (Baron & Josephine BABINEAUX) b. 22 Dec. 1848 (NI Ch.: v. 1, p. 121).2 
 She was the daughter of Benoit Baron Bayard and Josephine Babineaux.2 
Marriage*2 February 1871 Olympe Bayard married Rudolphe Broussard, son of Leon Broussard and Virginie Caroline Boutte, on 2 February 1871 at New Iberia; BROUSSARD, Rodolph (Leon & Virginia BOUTTE) m. 2 Feb. 1871 Olympe BAYARD (NI Ch.: v. 2, p. 113)

BAYARD, Olympe (Baron & Roselia BABINEAUX) m. 2 Feb. 1871 Rodolph BROUSSARD (NI Ch.: v. 2, p. 113).1 

Family

Rudolphe Broussard b. 21 Dec 1850
Child

Citations

 1. [S1] Rev. Donald J. Hebert, Southwest Louisiana Records, cd 101.
 2. [S1] Rev. Donald J. Hebert, Southwest Louisiana Records, cd101.

Lucia Bodin1

F, #13744, b. 16 June 1866

FatherNuma Bodin1 b. 2 Jan 1838, d. 3 Dec 1888
MotherEulalie Segura1 b. 25 Feb 1836, d. 3 Feb 1880
Lucia Bodin|b. 16 Jun 1866|p372.htm#i13744|Numa Bodin|b. 2 Jan 1838\nd. 3 Dec 1888|p17.htm#i661|Eulalie Segura|b. 25 Feb 1836\nd. 3 Feb 1880|p119.htm#i4164|Simon Bodin|b. 1800\nd. b 12 Apr 1849|p2.htm#i44|Pelagie Landry|b. 7 Jul 1803\nd. b Sep 1859|p2.htm#i45|Jacques Segura|b. 20 Aug 1809\nd. 9 Jul 1845|p2.htm#i46|Anastasie Leleux|b. 30 Jul 1819\nd. 21 Oct 1875|p2.htm#i47|

Birth*16 June 1866 Lucia Bodin was born on 16 June 1866 at New Iberia; BODIN, Lucia (Numa & Ulalie SEGOUR) b. 16 June 1866 (NI Ch.: v. 1, p. 333).1 
 She was the daughter of Numa Bodin and Eulalie Segura.1 
Note*circa 1872 Lucia Bodin BODIN, Lucia (Numa & Eulalie SEGURA) m. 8 Feb. 1892 Felix Serigne BIENVENU (NI Ch.: v. 3, p. 369) circa 1872.1 
Marriage*8 February 1892 She married Felix Serigne Bienvenu, son of Louis Sevigne Devince Bienvenu and Cecile Nathalie Judice, on 8 February 1892 at New Iberia; BIENVENU, Felix Sevigne (Louis & Cecile Nathalie JUDICE) m. 8 Feb. 1892 Lucia BODIN (NI Ch.: v. 3, p. 369)

BODIN, Lucia (Numa & Eulalie SEGURA) m. 8 Feb. 1892 Felix Serigne BIENVENU (NI Ch.: v. 3, p. 369).1 

Family

Felix Serigne Bienvenu b. 29 May 1868

Citations

 1. [S1] Rev. Donald J. Hebert, Southwest Louisiana Records, cd 101.

Felix Serigne Bienvenu1

M, #13745, b. 29 May 1868

FatherLouis Sevigne Devince Bienvenu1 b. 25 Aug 1832
MotherCecile Nathalie Judice1 b. 23 Dec 1836
Felix Serigne Bienvenu|b. 29 May 1868|p372.htm#i13745|Louis Sevigne Devince Bienvenu|b. 25 Aug 1832|p372.htm#i13746|Cecile Nathalie Judice|b. 23 Dec 1836|p372.htm#i13747|Terence J. Bienvenu|b. 30 Aug 1795\nd. 30 Nov 1843|p114.htm#i4016|Julie Guilbeau|b. 1797|p84.htm#i2911|Antoine T. Judice|b. 23 Jan 1816|p456.htm#i16309|Amelia Labarthe|b. c 1815|p456.htm#i16310|

Birth*29 May 1868 Felix Serigne Bienvenu was born on 29 May 1868 at St. Martinville; BIENVENU, Felix Sevigne (Sevigne & Nathalie JUDICE) b. 29 May 1868 (SM Ch.: v. 11-B, p. 90).2 
 He was the son of Louis Sevigne Devince Bienvenu and Cecile Nathalie Judice.1 
Marriage*8 February 1892 Felix Serigne Bienvenu married Lucia Bodin, daughter of Numa Bodin and Eulalie Segura, on 8 February 1892 at New Iberia; BIENVENU, Felix Sevigne (Louis & Cecile Nathalie JUDICE) m. 8 Feb. 1892 Lucia BODIN (NI Ch.: v. 3, p. 369)

BODIN, Lucia (Numa & Eulalie SEGURA) m. 8 Feb. 1892 Felix Serigne BIENVENU (NI Ch.: v. 3, p. 369).1 

Family

Lucia Bodin b. 16 Jun 1866

Citations

 1. [S1] Rev. Donald J. Hebert, Southwest Louisiana Records, cd 101.
 2. [S1] Rev. Donald J. Hebert, Southwest Louisiana Records, cd101.

Louis Sevigne Devince Bienvenu1

M, #13746, b. 25 August 1832

FatherTerence Joseph Bienvenu1 b. 30 Aug 1795, d. 30 Nov 1843
MotherJulie Guilbeau1 b. 1797
Louis Sevigne Devince Bienvenu|b. 25 Aug 1832|p372.htm#i13746|Terence Joseph Bienvenu|b. 30 Aug 1795\nd. 30 Nov 1843|p114.htm#i4016|Julie Guilbeau|b. 1797|p84.htm#i2911|Alexandre Bienvenu|b. 11 Aug 1763\nd. 16 Jun 1805|p7.htm#i204|Louise F. Latille|b. 30 Dec 1762\nd. 23 Jun 1833|p7.htm#i205|Francois Guilbeaux|b. 1749\nd. 16 Sep 1822|p8.htm#i252|Magdeleine Broussard|b. c 1752\nd. 6 Apr 1822|p8.htm#i253|

Birth*25 August 1832 Louis Sevigne Devince Bienvenu was born on 25 August 1832 at St. Martinville; BIENVENU, Louis Sevigne Devince (Joseph Terence & Julie GUILBEAUD) b. 25 Aug. 1832, bt. 17 June 1833 Pats: Alexandre BIENVENU & Louise Felicite Henriette LATIL; Mats: Francois GUILBEAUD & Magdelaine BROUSSARD; Spons: Joseph BABINAUD & Uranie BABIN. Fr. Marcel BORELLA (SM Ch.: v.8, #483)

BIENVENU, Louis Sevigne (Joseph Terence & Julie GUILBEAUX) b. 25 Aug. 1832 (SM Ch.: v.8, #483)

BIENVENU, Louis Sevigne (Joseph Therence & Julie GUILBEAUX) m. 21 Aug. 1855 Cecile Nathalie JUDICE (SM Ct. Hse.: Mar. Bk. 1, #1269)

BIENVENU, Louis Sevigne (Joseph Therence & Julie GUILBEAUX) m. 21 Aug. 1855 Cecile Nathalie JUDICE (SM Ch.: v. 9, # 144).1 
Note*25 August 1832 He BIENVENU, Louis Sevigne Devince (Joseph Terence & Julie GUILBEAUD) b. 25 Aug. 1832, bt. 17 June 1833 Pats: Alexandre BIENVENU & Louise Felicite Henriette LATIL; Mats: Francois GUILBEAUD & Magdelaine BROUSSARD; Spons: Joseph BABINAUD & Uranie BABIN. Fr. Marcel BORELLA (SM Ch.: v.8, #483)

BIENVENU, Louis Sevigne (Joseph Terence & Julie GUILBEAUX) b. 25 Aug. 1832 (SM Ch.: v.8, #483)

BIENVENU, Louis Sevigne (Joseph Therence & Julie GUILBEAUX) m. 21 Aug. 1855 Cecile Nathalie JUDICE (SM Ct. Hse.: Mar. Bk. 1, #1269)

BIENVENU, Louis Sevigne (Joseph Therence & Julie GUILBEAUX) m. 21 Aug. 1855 Cecile Nathalie JUDICE (SM Ch.: v. 9, # 144) on 25 August 1832.1 
 He was the son of Terence Joseph Bienvenu and Julie Guilbeau.1 
Marriage*21 August 1855 Louis Sevigne Devince Bienvenu married Cecile Nathalie Judice, daughter of Antoine Theodore Judice and Amelia Labarthe, on 21 August 1855 at St. Martinville; JUDICE, Cecile Nathalie (Antoine Theodore & Amelia LATULLE or LABULTE) m. 21 Aug. 1855 Louis Sevigne BIENVENU (SM Ct. Hse.: Mar. Bk. 1, #1269)

BIENVENU, Louis Sevigne (Joseph Therence & Julie GUILBEAUX) m. 21 Aug. 1855 Cecile Nathalie JUDICE (SM Ct. Hse.: Mar. Bk. 1, #1269)

BIENVENU, Louis Sevigne (Joseph Therence & Julie GUILBEAUX) m. 21 Aug. 1855 Cecile Nathalie JUDICE (SM Ch.: v. 9, # 144).1 

Family

Cecile Nathalie Judice b. 23 Dec 1836
Child

Citations

 1. [S1] Rev. Donald J. Hebert, Southwest Louisiana Records, CD 101.

Cecile Nathalie Judice1

F, #13747, b. 23 December 1836

FatherAntoine Theodore Judice1 b. 23 Jan 1816
MotherAmelia Labarthe1 b. c 1815
Cecile Nathalie Judice|b. 23 Dec 1836|p372.htm#i13747|Antoine Theodore Judice|b. 23 Jan 1816|p456.htm#i16309|Amelia Labarthe|b. c 1815|p456.htm#i16310|Jacques T. Judice|b. 10 Sep 1776|p437.htm#i15730|Hiacinthe M. L. Boutte|b. 18 Jul 1779\nd. 22 Feb 1849|p437.htm#i15731|||||||

Birth*23 December 1836 Cecile Nathalie Judice was born on 23 December 1836 at St. Martinville; JUDICE, Cecile Natalie (Theodule & Marie Amelia LABARTHE) b. 23 Dec. 1836 (SM Ch.: v. 8, #1432).1 
 She was the daughter of Antoine Theodore Judice and Amelia Labarthe.1 
Marriage*21 August 1855 Cecile Nathalie Judice married Louis Sevigne Devince Bienvenu, son of Terence Joseph Bienvenu and Julie Guilbeau, on 21 August 1855 at St. Martinville; JUDICE, Cecile Nathalie (Antoine Theodore & Amelia LATULLE or LABULTE) m. 21 Aug. 1855 Louis Sevigne BIENVENU (SM Ct. Hse.: Mar. Bk. 1, #1269)

BIENVENU, Louis Sevigne (Joseph Therence & Julie GUILBEAUX) m. 21 Aug. 1855 Cecile Nathalie JUDICE (SM Ct. Hse.: Mar. Bk. 1, #1269)

BIENVENU, Louis Sevigne (Joseph Therence & Julie GUILBEAUX) m. 21 Aug. 1855 Cecile Nathalie JUDICE (SM Ch.: v. 9, # 144).1 

Family

Louis Sevigne Devince Bienvenu b. 25 Aug 1832
Child

Citations

 1. [S1] Rev. Donald J. Hebert, Southwest Louisiana Records, CD 101.

Dalores Bodin1

F, #13748, b. 26 January 1889

FatherJoseph Bodin1 b. 22 Jul 1842, d. 27 Nov 1918
MotherZulmee Norris1 b. 31 Jan 1863
Dalores Bodin|b. 26 Jan 1889|p372.htm#i13748|Joseph Bodin|b. 22 Jul 1842\nd. 27 Nov 1918|p17.htm#i663|Zulmee Norris|b. 31 Jan 1863|p165.htm#i5827|Simon Bodin|b. 1800\nd. b 12 Apr 1849|p2.htm#i44|Pelagie Landry|b. 7 Jul 1803\nd. b Sep 1859|p2.htm#i45|Ulger Norris|b. 21 Feb 1841|p322.htm#i11125|Zulma Romero|b. c 1840|p322.htm#i11126|

Birth*26 January 1889 Dalores Bodin was born on 26 January 1889 at New Iberia; BODIN, Dalores (Joseph & Zulme NORRIS) b. 26 Jan. 1889 (NI Ch.: v. 5, p. 62).1 
Note*26 January 1889 She BODIN, Dalores (Joseph & Zulme NORRIS) b. 26 Jan. 1889 (NI Ch.: v. 5, p. 62) on 26 January 1889.1 
 She was the daughter of Joseph Bodin and Zulmee Norris.1 

Citations

 1. [S1] Rev. Donald J. Hebert, Southwest Louisiana Records, cd 101.

Boniface Bodin1

M, #13749, b. 16 October 1890

FatherJoseph Bodin1 b. 22 Jul 1842, d. 27 Nov 1918
MotherZulmee Norris1 b. 31 Jan 1863
Boniface Bodin|b. 16 Oct 1890|p372.htm#i13749|Joseph Bodin|b. 22 Jul 1842\nd. 27 Nov 1918|p17.htm#i663|Zulmee Norris|b. 31 Jan 1863|p165.htm#i5827|Simon Bodin|b. 1800\nd. b 12 Apr 1849|p2.htm#i44|Pelagie Landry|b. 7 Jul 1803\nd. b Sep 1859|p2.htm#i45|Ulger Norris|b. 21 Feb 1841|p322.htm#i11125|Zulma Romero|b. c 1840|p322.htm#i11126|

Birth*16 October 1890 Boniface Bodin was born on 16 October 1890 at New Iberia; BODIN, Boniface (Joseph & Zulma NORRIS) b. 16 Oct. 1890 (NI Ch.: v. 5, p. 165).1 
Note*16 October 1890 He BODIN, Boniface (Joseph & Zulma NORRIS) b. 16 Oct. 1890 (NI Ch.: v. 5, p. 165) on 16 October 1890.1 
 He was the son of Joseph Bodin and Zulmee Norris.1 

Citations

 1. [S1] Rev. Donald J. Hebert, Southwest Louisiana Records, cd 101.

Francois Bodin1

M, #13750, b. 17 September 1893

FatherJoseph Bodin1 b. 22 Jul 1842, d. 27 Nov 1918
MotherZulmee Norris1 b. 31 Jan 1863
Francois Bodin|b. 17 Sep 1893|p372.htm#i13750|Joseph Bodin|b. 22 Jul 1842\nd. 27 Nov 1918|p17.htm#i663|Zulmee Norris|b. 31 Jan 1863|p165.htm#i5827|Simon Bodin|b. 1800\nd. b 12 Apr 1849|p2.htm#i44|Pelagie Landry|b. 7 Jul 1803\nd. b Sep 1859|p2.htm#i45|Ulger Norris|b. 21 Feb 1841|p322.htm#i11125|Zulma Romero|b. c 1840|p322.htm#i11126|

Birth*17 September 1893 Francois Bodin was born on 17 September 1893 at New Iberia; BODIN, Francois (Joseph & Zulme NORRIS) b. 17 Sept. 1893 (NI Ch.: v. 6, p. 93).1 
Note*17 September 1893 He BODIN, Francois (Joseph & Zulme NORRIS) b. 17 Sept. 1893 (NI Ch.: v. 6, p. 93) on 17 September 1893.1 
 He was the son of Joseph Bodin and Zulmee Norris.1 

Citations

 1. [S1] Rev. Donald J. Hebert, Southwest Louisiana Records, cd 101.

Joseph Bodin1

M, #13751, b. 22 May 1896

FatherJoseph Bodin1 b. 22 Jul 1842, d. 27 Nov 1918
MotherZulmee Norris1 b. 31 Jan 1863
Joseph Bodin|b. 22 May 1896|p372.htm#i13751|Joseph Bodin|b. 22 Jul 1842\nd. 27 Nov 1918|p17.htm#i663|Zulmee Norris|b. 31 Jan 1863|p165.htm#i5827|Simon Bodin|b. 1800\nd. b 12 Apr 1849|p2.htm#i44|Pelagie Landry|b. 7 Jul 1803\nd. b Sep 1859|p2.htm#i45|Ulger Norris|b. 21 Feb 1841|p322.htm#i11125|Zulma Romero|b. c 1840|p322.htm#i11126|

Birth*22 May 1896 Joseph Bodin was born on 22 May 1896 at New Iberia; BODIN, Joseph (Joseph & Zulmee NORRIS) b. 22 May 1896 (NI Ch.: v.6, p.225).1 
Note*22 May 1896 He BODIN, Joseph (Joseph & Zulmee NORRIS) b. 22 May 1896 (NI Ch.: v.6, p.225) on 22 May 1896.1 
 He was the son of Joseph Bodin and Zulmee Norris.1 

Citations

 1. [S1] Rev. Donald J. Hebert, Southwest Louisiana Records, cd 101.

Carlos Bodin1

M, #13752, b. 9 April 1898

FatherJoseph Bodin1 b. 22 Jul 1842, d. 27 Nov 1918
MotherZulmee Norris1 b. 31 Jan 1863
Carlos Bodin|b. 9 Apr 1898|p372.htm#i13752|Joseph Bodin|b. 22 Jul 1842\nd. 27 Nov 1918|p17.htm#i663|Zulmee Norris|b. 31 Jan 1863|p165.htm#i5827|Simon Bodin|b. 1800\nd. b 12 Apr 1849|p2.htm#i44|Pelagie Landry|b. 7 Jul 1803\nd. b Sep 1859|p2.htm#i45|Ulger Norris|b. 21 Feb 1841|p322.htm#i11125|Zulma Romero|b. c 1840|p322.htm#i11126|

Birth*9 April 1898 Carlos Bodin was born on 9 April 1898 at New Iberia; BODIN, Carlos (Joseph & Zulme NORRIS) b. 9 April 1898 (NI Ch.: v.6, p.318).1 
Note*9 April 1898 He BODIN, Carlos (Joseph & Zulme NORRIS) b. 9 April 1898 (NI Ch.: v.6, p.318) on 9 April 1898.1 
 He was the son of Joseph Bodin and Zulmee Norris.1 
Burial*after 1900 Carlos Bodin was buried after 1900 at St. Peter's Cemetery, New Iberia. 

Citations

 1. [S1] Rev. Donald J. Hebert, Southwest Louisiana Records, cd 101.

Francois Segura1

M, #13753, b. 9 March 1860

FatherUlysse Jacques Segura1 b. Oct 1838
MotherJosephine Bodin1 b. 22 Jul 1842, d. 15 Jan 1864
Francois Segura|b. 9 Mar 1860|p372.htm#i13753|Ulysse Jacques Segura|b. Oct 1838|p165.htm#i5825|Josephine Bodin|b. 22 Jul 1842\nd. 15 Jan 1864|p17.htm#i664|Jacques Segura|b. 20 Aug 1809\nd. 9 Jul 1845|p2.htm#i46|Anastasie Leleux|b. 30 Jul 1819\nd. 21 Oct 1875|p2.htm#i47|Simon Bodin|b. 1800\nd. b 12 Apr 1849|p2.htm#i44|Pelagie Landry|b. 7 Jul 1803\nd. b Sep 1859|p2.htm#i45|

Birth*9 March 1860 Francois Segura was born on 9 March 1860 at New Iberia; SEGURA, Francois (Ulyse & Josephine BODIN) b. 9 March 1860 (NI Ch.: v. 1, p. 256).1 
Note*9 March 1860 He SEGURA, Francois (Ulyse & Josephine BODIN) b. 9 March 1860 (NI Ch.: v. 1, p. 256) on 9 March 1860. 
 He was the son of Ulysse Jacques Segura and Josephine Bodin.1 

Citations

 1. [S1] Rev. Donald J. Hebert, Southwest Louisiana Records, cd 101.

Marie Josephine Segura1

F, #13754, b. 7 January 1863

FatherUlysse Jacques Segura1 b. Oct 1838
MotherJosephine Bodin1 b. 22 Jul 1842, d. 15 Jan 1864
Marie Josephine Segura|b. 7 Jan 1863|p372.htm#i13754|Ulysse Jacques Segura|b. Oct 1838|p165.htm#i5825|Josephine Bodin|b. 22 Jul 1842\nd. 15 Jan 1864|p17.htm#i664|Jacques Segura|b. 20 Aug 1809\nd. 9 Jul 1845|p2.htm#i46|Anastasie Leleux|b. 30 Jul 1819\nd. 21 Oct 1875|p2.htm#i47|Simon Bodin|b. 1800\nd. b 12 Apr 1849|p2.htm#i44|Pelagie Landry|b. 7 Jul 1803\nd. b Sep 1859|p2.htm#i45|

Birth*7 January 1863 Marie Josephine Segura was born on 7 January 1863 at New Iberia; SEGURA, Marie Josephine (Ulise & Josephine BODIN) b. 7 Jan. 1863 (NI Ch.: v. 1, p. 298).1 
Note*7 January 1863 She SEGURA, Marie Josephine (Ulise & Josephine BODIN) b. 7 Jan. 1863 (NI Ch.: v. 1, p. 298) on 7 January 1863.1 
 She was the daughter of Ulysse Jacques Segura and Josephine Bodin.1 

Citations

 1. [S1] Rev. Donald J. Hebert, Southwest Louisiana Records, cd 101.

Jean Baptiste LeBlanc1

M, #13755, b. 14 February 1824

FatherJean LeBlanc2 b. 1795
MotherDenise Duhon2 b. 10 May 1802
Jean Baptiste LeBlanc|b. 14 Feb 1824|p372.htm#i13755|Jean LeBlanc|b. 1795|p373.htm#i13775|Denise Duhon|b. 10 May 1802|p373.htm#i13776|Rene LeBlanc dit Petit Rene|b. c 1752\nd. 29 Aug 1809|p33.htm#i1238|Marguerite Trahan|b. 21 Feb 1756\nd. 9 Jul 1832|p172.htm#i6053|Charles Duhon|b. 24 Jan 1773\nd. b 1821|p36.htm#i1346|Elizabeth Broussard|b. c 1782\nd. 19 Jun 1815|p128.htm#i4453|

Birth*14 February 1824 Jean Baptiste LeBlanc was born on 14 February 1824 at Lafayette; LEBLANC, Jean Baptiste (Jean & Denise DUHON) b. 14 February last [possibly 1824]. Spons: Pierre Paul MONTET & Pelagie BROUSSARD. The birth year, the baptismal date and the priest's name were omitted. (Laf. Ch.: v.1, loose page).1 
 He was the son of Jean LeBlanc and Denise Duhon.2 
Marriage*20 October 1846 Jean Baptiste LeBlanc married Caroline Bodin, daughter of Gregoire Bodin and Pelagie LeBlanc, on 20 October 1846 at New Iberia; LEBLANC, Jean Baptiste (Jean & Denise DUHON) m. 20 Oct. 1846 Caroline BODIN (NI Ch.: v. 1, p.88)

BODIN, Caroline (Gregoire & d. Pelagie LEBLANC) m. 20 Oct. 1846 Jean Baptiste LEBLANC (NI Ch.: v. 1, p.88).1 

Family

Caroline Bodin b. 21 Oct 1825, d. 4 May 1876

Citations

 1. [S1] Rev. Donald J. Hebert, Southwest Louisiana Records, cd 101.
 2. [S1] Rev. Donald J. Hebert, Southwest Louisiana Records, cd101.

Aima Bonvillain1

F, #13756, b. circa 1835, d. 1928

FatherLeufroy Bonvillian1 b. c 1815, d. b 1854
MotherRosalie Verret1 b. c 1815, d. 13 Sep 1895
Aima Bonvillain|b. c 1835\nd. 1928|p372.htm#i13756|Leufroy Bonvillian|b. c 1815\nd. b 1854|p387.htm#i14210|Rosalie Verret|b. c 1815\nd. 13 Sep 1895|p387.htm#i14213|Pierre Bonvillian|b. c 1774|p312.htm#i10799|Therese Carlin|b. c 1774|p312.htm#i10800|Francois Vincent|b. 15 May 1802|p452.htm#i16164|Celeste M. Domingue|b. 10 Apr 1803|p452.htm#i16165|

Note* Aima Bonvillain BONVILLAIN, Aima (d. Leophraid & Margarite VERRET) m. 4 Sept. 1855 Norbert BODIN, wid. of --- BONIN (Charenton Ch.: v. 1, p. 79). 
Birth*circa 1835 She was born circa 1835 at Charenton; ? see marriage date.2 
 She was the daughter of Leufroy Bonvillian and Rosalie Verret.1 
Marriage*4 September 1855 Aima Bonvillain married Norbert Bodin, son of Gregoire Bodin and Pelagie LeBlanc, on 4 September 1855 at Charenton; BODIN, Norbert widr. of BONIN (Gregoire & Pelagie LEBLANC) m. 4 Sept. 1855 Aima BONVILIN (Charenton Ch.: v. 1, p. 79).1 
Death*1928 Aima Bonvillain died in 1928; EMMA BONVILLAIN 1837-1928. 

Family

Norbert Bodin b. 14 Dec 1821, d. 1890
Children

Citations

 1. [S1] Rev. Donald J. Hebert, Southwest Louisiana Records, cd 101.
 2. [S15] Speculation.

Joseph Bodin1

M, #13757, b. 4 November 1817, d. 22 September 1939

FatherGregoire Bodin1 b. 12 Dec 1795, d. 25 Jun 1865
MotherPelagie LeBlanc1 b. 15 Apr 1797, d. b 20 Jul 1840
Joseph Bodin|b. 4 Nov 1817\nd. 22 Sep 1939|p372.htm#i13757|Gregoire Bodin|b. 12 Dec 1795\nd. 25 Jun 1865|p17.htm#i665|Pelagie LeBlanc|b. 15 Apr 1797\nd. b 20 Jul 1840|p132.htm#i4565|Jean L. Bodin|b. 28 Dec 1761\nd. a 1806|p3.htm#i88|Francoise Doiron|b. c 1768\nd. b 1818|p3.htm#i89|Rene LeBlanc dit Petit Rene|b. c 1752\nd. 29 Aug 1809|p33.htm#i1238|Marguerite Trahan|b. 21 Feb 1756\nd. 9 Jul 1832|p172.htm#i6053|

Birth*4 November 1817 Joseph Bodin was born on 4 November 1817 at St. Martinville; BODIN, Joseph (Gregoire BAUDIN - inhabitant at Vermillion & Pelagie LEBLANC) b. 4 Nov. 1817, bt. 8 March 1818 Pats: Jean Louis BAUDIN & ----; Mats: dec. --- & Marguerite TRAHAN; Spons: Joseph LANDRY & Marie Arthemise LANGLINAIS. Fr. Gabriel ISABEY (SM Ch.: v.7, #289).1 
Note*4 November 1817 He BODIN, Joseph (Gregoire BAUDIN - inhabitant at Vermillion & Pelagie LEBLANC) b. 4 Nov. 1817, bt. 8 March 1818 Pats: Jean Louis BAUDIN & ----; Mats: dec. --- & Marguerite TRAHAN; Spons: Joseph LANDRY & Marie Arthemise LANGLINAIS. Fr. Gabriel ISABEY (SM Ch.: v.7, #289) on 4 November 1817.1 
 He was the son of Gregoire Bodin and Pelagie LeBlanc.1 
Death*22 September 1939 Joseph Bodin died on 22 September 1939 at Immaculate Conception Cemetery, Charenton, at age 121; ? this one 22 Sep 1939. 

Citations

 1. [S1] Rev. Donald J. Hebert, Southwest Louisiana Records, cd 101.

Terence Bodin1

M, #13758, b. 11 October 1819, d. 20 April 1880

FatherGregoire Bodin1 b. 12 Dec 1795, d. 25 Jun 1865
MotherPelagie LeBlanc1 b. 15 Apr 1797, d. b 20 Jul 1840
Terence Bodin|b. 11 Oct 1819\nd. 20 Apr 1880|p372.htm#i13758|Gregoire Bodin|b. 12 Dec 1795\nd. 25 Jun 1865|p17.htm#i665|Pelagie LeBlanc|b. 15 Apr 1797\nd. b 20 Jul 1840|p132.htm#i4565|Jean L. Bodin|b. 28 Dec 1761\nd. a 1806|p3.htm#i88|Francoise Doiron|b. c 1768\nd. b 1818|p3.htm#i89|Rene LeBlanc dit Petit Rene|b. c 1752\nd. 29 Aug 1809|p33.htm#i1238|Marguerite Trahan|b. 21 Feb 1756\nd. 9 Jul 1832|p172.htm#i6053|

Birth*11 October 1819 Terence Bodin was born on 11 October 1819 at Vermillion; BODIN, Terence (Gregoire BAUDIN - inhabitant at Vermillion & Pelagie LEBLANC) b. 11 Oct. 1819, bt. 2 Jan. 1820 Pats: dec. Jean BAUDIN & ---; Mats: dec. Rene LEBLANC & Marguerite TRAHAN; Spons: Jean LEBLANC & Julie VALOT - spouse of Joseph GUILBAUD. Fr. Gabriel ISABEY (SM Ch.: v.7, #759).1 
Note*11 October 1819 He BODIN, Terence (Gregoire BAUDIN - inhabitant at Vermillion & Pelagie LEBLANC) b. 11 Oct. 1819, bt. 2 Jan. 1820 Pats: dec. Jean BAUDIN & ---; Mats: dec. Rene LEBLANC & Marguerite TRAHAN; Spons: Jean LEBLANC & Julie VALOT - spouse of Joseph GUILBAUD. Fr. Gabriel ISABEY (SM Ch.: v.7, #759) on 11 October 1819.1 
 He was the son of Gregoire Bodin and Pelagie LeBlanc.1 
Marriage*before 1844 Terence Bodin married Anastasie Luquet before 1844. 
Census*1850 Terence Bodin appeared on the census of 1850 at St. Mary parish; close to Moise Louviere # 830. 
Death*20 April 1880 He died on 20 April 1880 at Abbeville at age 60; BODIN, Terence d. 20 April 1880 at age 61 yrs. (Abbeville Ch.: v. 2, p. 79). 

Family

Anastasie Luquet b. c 1824
Child

Citations

 1. [S1] Rev. Donald J. Hebert, Southwest Louisiana Records, cd 101.

Emile Bodin1

M, #13759, b. 1 December 1823, d. 7 October 1895

FatherGregoire Bodin1 b. 12 Dec 1795, d. 25 Jun 1865
MotherPelagie LeBlanc1 b. 15 Apr 1797, d. b 20 Jul 1840
Emile Bodin|b. 1 Dec 1823\nd. 7 Oct 1895|p372.htm#i13759|Gregoire Bodin|b. 12 Dec 1795\nd. 25 Jun 1865|p17.htm#i665|Pelagie LeBlanc|b. 15 Apr 1797\nd. b 20 Jul 1840|p132.htm#i4565|Jean L. Bodin|b. 28 Dec 1761\nd. a 1806|p3.htm#i88|Francoise Doiron|b. c 1768\nd. b 1818|p3.htm#i89|Rene LeBlanc dit Petit Rene|b. c 1752\nd. 29 Aug 1809|p33.htm#i1238|Marguerite Trahan|b. 21 Feb 1756\nd. 9 Jul 1832|p172.htm#i6053|

Birth*1 December 1823 Emile Bodin was born on 1 December 1823 at St. Martinville; BODIN, Emile (Gregoire & Pelagie LEBLANC) b. 1 Dec. 1823, bt. 5 Dec. 1824 Pats: Jean Louis BAUDIN & Marie DOIRON; Mats: Rene LEBLANC & Marguerite TRAHAN; Spons: Alexandre LANGLINAIS & Adelaide HEBERT. Fr. Marcel BORELLA (SM Ch.: v.7, #1535)

BODIN, Emile (Gregoire & d. Pelagie LEBLANC) m. 18 Jan. 1847 Celestine BOURG (NI Ch.: v. 1, p.89).1 
Note*1 December 1823 He BODIN, Emile (Gregoire & Pelagie LEBLANC) b. 1 Dec. 1823, bt. 5 Dec. 1824 Pats: Jean Louis BAUDIN & Marie DOIRON; Mats: Rene LEBLANC & Marguerite TRAHAN; Spons: Alexandre LANGLINAIS & Adelaide HEBERT. Fr. Marcel BORELLA (SM Ch.: v.7, #1535)

BODIN, Emile (Gregoire & d. Pelagie LEBLANC) m. 18 Jan. 1847 Celestine BOURG (NI Ch.: v. 1, p.89) on 1 December 1823.1 
 He was the son of Gregoire Bodin and Pelagie LeBlanc.1 
Marriage*18 January 1847 Emile Bodin married Celestine Bourg, daughter of Jean Florentin Bourg and Josette Thibodeaux, on 18 January 1847 at New Iberia; BODIN, Emile (Gregoire & d. Pelagie LEBLANC) m. 18 Jan. 1847 Celestine BOURG (NI Ch.: v. 1, p.89).1 
Death*7 October 1895 Emile Bodin died on 7 October 1895 at Immaculate Conception Cemetery, Charenton, at age 71; d. 7 Oct. 1895 at age 72 yrs. (Charenton Ch.: v. 1. 

Family

Celestine Bourg b. 17 Oct 1824, d. 12 Dec 1888

Citations

 1. [S1] Rev. Donald J. Hebert, Southwest Louisiana Records, cd 101.
Close